Kompaniýanyň tertibi

Zawod

80000 + ㎡ Gat giňişligini ulanmak

JS Goşmaça 3D Çap edijisi hakda 80,000+ inedördül metrlik uly zawod bar.

150+ 3D çap ediş enjamlaryny düzýär

Uly senagat SLA, SLM, DLP 3D printerler we CNC, vakuum guýma enjamlary üçin 150-den gowrak toplum.

Enjamlaşdyrylan
Önümçilik

60+ million önümçilik, güýçli gözleg we gözleg topary

Productionyllyk önümçilik liniýasynyň kuwwaty 60 + million.

CNC Plastmassa
JS Goşmaça Baýdak (1)

JS JS goşundysyny, iň oňat çözgüdiňizi saýlaň

Your Siziň kanagatlanmagyňyzdan ynam

Wagt we çykdajylary tygşytlamaga kömek ediň (Çalt eltip bermek we iň gowy baha)

EKO-dost we iň ýokary derejeli materiallar (30-dan gowrak material we has köp reňk)

Qualityokary hilli nusga alyň (Halkara standart hiline göz ýetiriň)

Your Dizaýnyňyz hakda hemme zat gizlin saklanar.

Şol bir wagtyň özünde, Şençzhenen JS Additive-iň bazar paýnamalary öýde birinji orunda durýar3D Çap ediş hyzmaty dünýä bazaryny öz içine alýar we 20+ ýurda hyzmat edýärABŞ, Awstraliýa, Braziliýa, Germaniýa, Italiýa, Russiýa, Koreýa, Japanaponiýa, Türkiýe we ş.m.

wusnd

2007

Shantou JS goşundy (Swatow)
Bazar paýy 50%

2014

Şençzhenen JS goşundy
Öňdebaryjy 3D Çap ediş hyzmatyny üpjün ediji

2018

Hytaýda iň köp satyjy
3D çap etmek üçin Hytaýda 5 ofis +12 hyzmat merkezleri

2020 ~ 2021

Global bazar 20+ ýurt
(Germaniýa, Portugaliýa, BAE , Türkiýe, Taýland, Wýetnam, lndian, Malaýziýa, Koreýa ...)

JS-Goşundy-a

2022

JS Goşundy
3D çap ediş hyzmatynda durnukly ösüş

wunsld

JS goşundysyny, iň oňat çözgüdiňizi saýlaň

Wagt we çykdajylary tygşytlamaga kömek ediň, JS goşundy 3D çalt prototip öndürijisi, müşderilere gije-gündiziň dowamynda 24 sagat sitata we satuwdan soň maslahat beriň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň