Dịch vụ in 3D trực tuyến

Dịch vụ in 3D trực tuyến

Tạo mẫu nhanh 3D (JS Additive) là tương lai của sản xuất.Liên hệ với JS Additive và Chia sẻ tệp Thiết kế 3D của bạn để nhận báo giá ngay lập tức và nhận thiết kế của bạn do chúng tôi sản xuất một cách hiệu quả, với hơn 30 vật liệu để lựa chọn.

Tất cả các tải lên được an toàn và bí mật.